Machtigingsvereisten bij ouderlijk goederenbeheer

In 2001 werd het Belgische voogdijrecht grondig hervormd. De familieraad werd afgeschaft en de voogdij valt niet meer open als er nog minstens een ouder is.

Inzake machtigingsvereisten werd bij ouderlijke goederenbeheer verwezen naar de machtigingsvereisten bij voogdij. Hierop is kritiek gekomen en in 2003 volgde een reparatiewet waarbij artikel 378 BW werd aangepast.

Ouderlijk gezag 2007: topics - dialogen - clausules