Het voorlopig bewind anno 2007

Aanwijzing, opdracht, bezoldiging en aansprakelijkheid van de voorlopige bewindvoerder

De vertrouwenspersoon

Voor het voorlopig bewind relevante rechtshandelingen

Bekwaamheid van de beschermde persoon

Duur van het voorlopig bewind

Informatie en toezicht


Wetgeving:
artikel 488 bis BW