De vertrouwenspersoon inzake het voorlopig bewind anno 2007

Aanwijzing van de vertrouwenspersoon
Artikel 488 bis B par. 4 BW


Opdracht van de vertrouwenspersoon
In 2003 heeft de wetgever de figuur van de vertrouwenspersoon ingevoerd. Daarbij is geen algemene definitie van de opdracht van de vertrouwenspersoon gegeven. Her en der in artikel 488bis BW zijn opdrachten voor de vertrouwenspersoon terug te vinden. Artikel 488 bis B par. 4 BW verwijst onder andere naar:

art. 488 bis B par. 7, tweede lid : Inlichtingen aan de Vrederechter verschaffen

art. 488 bis B par. 4, derde lid : Ingeval van tekortkomingen van voorlopige bewindvoerder, de Vrederechter vatten

art. 488 bis C par. 2 : Toezicht op het aanvangsverslag

art. 488 bis C par. 3 : Toezicht op het jaarverslag

art. 488 bis C par. 3 vierde lid : Op de hoogte blijven van de rechtshandelingen

art. 488 bis F par. 1, tweede lid : Overleg plegen met de voorlopige bewindvoerder

art. 488 bis F par. 5 : Overleg inzake zakgeld