Duur van het voorlopig bewind anno 2007

In voege treden van het mandaat van voorlopige bewindvoerder
Vanaf de aanvaarding van zijn opdracht zal de voorlopige bewindvoerder in functie treden. Maar tegenover derden is deze infunctietreding maar tegenwerpelijk vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.


Art. 488 bis D BW

Herroeping
De Vrederechter kan ten allen tijde een einde maken aan het voorlopig bewind.

Ontslag
De voorlopige bewindvoerder kan ten allen tijde ontslagen worden en hij kan ontslag nemen.

Overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring
Overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring van de voorlopige bewindvoerder maken een einde aan zijn opdracht.
Het voorlopig bewind eindigt van rechtwege ingeval van onbekwaamverklaring of faillissement van de persoon die onder voorlopig bewind staat.