Informatie en voorlopig bewind anno 2007

Recht op informatie
De voorlopige bewindvoerder heeft recht op alle informatie die het vermogen van de te beschermen persoon aangaat.

Informatieplicht
De voorlopige bewindvoerder heeft een informatieplicht ten aanzien van de te beschermen persoon.

Beroepsgeheim
De voorlopige bewindvoerder neem kennis van het prive-leven van de te beschermen persoon. Hij is gehouden tot het niet openbaar maken van deze geheimen.

Briefgeheim
De voorlopige bewindvoerder kan wel de zakelijke correspondentie voeren over het vermogen van de te beschermen persoon, maar diens pivate briefwisseling mag niet geopend worden (art. 460 SW).

Aanvangsverslag met betrekking tot het vermogen


Afleggen van rekening en verantwoording in een jaarverslag


Afleggen van rekening en verantwoording in een eindverslag