Aanvaarding van een nalatenschap

Art. 410. Belgisch Burgerlijk Wetboek  1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :

5 een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;