De relevante aanknopingsfactor en het daaruit voortvloeiend toepasselijk recht inzake ouderlijk gezag en beheer van de goederen van het kind bij echtscheiding door onderlinge toestemming


1. De gewone verblijfplaats van het kind
Artikel 35 WIPR


Op te merken valt dat hier geen rechtskeuze mogelijk is, zoals dat wel het geval is inzake het toepasselijk recht op:
- de gronden en vormen tot echtscheiding
- de onderhoudsverplichtingen
- de verdeling van de goederen