Bevoegdheid inzake voogdij

Brussel II bis (2003) is van toepassing (toepassingsgebied: art. 1)
Artikel 3 Algemene bevoegdheid:

Gewone verblijfplaats verweerder

Gewone verblijfplaats vezoeker

- sedert ten minste een jaarWetboek van internationaal privaatrecht : Hoofdstuk II. Natuurlijke personen :
- Internationale bevoegdheid inzake staat en bekwaamheid (art. 32 WIPR)

Gewone verblijfplaats in Belgie

Belgische nationaliteit- Internationale bevoegdheid inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen (art. 33 WIPR)

Goederen die in Belgie zijn gelegen

Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk

Dringende gevallen


EEX van 1968 (vervangen door Brussel I in 2000) is niet van toepassing (toepassingsgebied: art. 1)

Minderjarigen 2007: topics - dialogen - clausules