Voorlopig bewind en de huurovereenkomst

Artikel 488bis - F Burgerlijk Wetboek voorziet anno 2007 een genuanceerd verhaal:

1. De omvang van het voorlopig bewind kan door de rechter worden bepaald.

2. Heeft de voorlopige bewindvoerder een bevoegdheid, dan zal hij in verband met bepaalde huurzaken een bijzondere machtiging van de Vrederechter nodig hebben.

2007 Topics : Huurrecht