Aansprakelijkheid van de voorlopige bewindvoerder anno 2007

Bevoegdheid van de voorlopige bewindvoerder
De wet en de onderrichtingen van de Vrederechter vormen de grondslag van de opdracht van de voorlopige bewindvoerder.

Uitoefening van het mandaat van voorlopige bewindvoerder
Zoals de lasthebber is hij aansprakelijk: art. 1991 tot 1997 BW

Aquiliaanse aansprakelijkheid
Fout - schade - oorzakelijk verband