Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : Personen : Titel X. - Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding

Hoofdstuk I. - Minderjarige


Art. 388. De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt heeft.


Wetsgeschiedenis