Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : Personen :

Titel X. - Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding

Hoofdstuk I. - Minderjarige

Art. 388. De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van (achttien) jaren nog niet bereikt heeft. <W 19-01-1990, art. 1>