Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I. Personen
Titel IX. Ouderlijk gezag
...
Art. 384

Art. 386
   De lasten van dit genot zijn:
    1° Die waartoe vruchtgebruikers gehouden zijn;
    2° Levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van de kinderen, overeenkomstig hun vermogen;
    3° De betaling van de rentetermijnen of interesten van de kapitalen;
    4° De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte.