Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek I. Personen : Titel IX. Ouderlijk gezag
...
Art. 384
   De ouders hebben het genot van de goederen van hun kinderen tot aan hun meerderjarigheid of hun ontvoogding. Het genot wordt gekoppeld aan het beheer: het behoort toe, hetzij aan de beide ouders samen, hetzij aan de ouder die belast is met het beheer van de goederen van het kind.


De ouders hebben geen genot van de goederen die de minderjarige door eigen arbeid verwerft (art. 387 BW).

De ouders moeten de lasten waartoe een vruchtgebruiker gehouden is dragen (art. 386 BW)

Art. 385 is opgeheven.