law - custody - renumeration

Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

Dit wetsartikel in het Belgisch Burgerlijk Wetboek werd herschreven bij wet van 3 mei 2003 die begon met een wetvoorstel op 23 september 1999.

De Kamer heeft zijn eigen wetsvoorstel gewijzigd.

De Senaat heeft een amendement ingediend dat door de Kamer is teruggefloten.