law - custody - renumeration
Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

Dit erratum stelt niets voor:


in de Nederlandse tekst van artikel 488bis, h), § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, « mag zijn dan drie procent » in plaats van « mag zijn dans drie procent »;

- in de Nederlandse tekst van artikel 488bis, h), § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, « van het gerechtelijk mandaat » in plaats van « van het gerechtelijke mandaat »;

3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren. - Errata