law - custody - renumeration
Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

In 2008 is bij Kluwer een omvangrijk boek over voorlopig bewind verschenen.
Voorlopig bewind - Praktische handleiding
Auteur(s): V.Bertouille, K. Rotthier, E. Van den Eeden

Daarin vinden we onder andere:

DEEL 4. DE BESCHERMDE PERSOON 193

Hoofdstuk 4.
De bijzondere procedures inzake schenkingen, testamenten en huwelijkscontracten 215
1. Algemeen 215
2. De procedure 216
3. De beoordeling door de vrederechter van de schenking of de gift 217
4. De machtiging door de vrederechter van de testamentaire beschikking 219
5. De bekwaamheid tot ontvangen van de voorlopige bewindvoerder 221

Er zijn problemen met schenkingen aan de voorlopige bewindvoerder door de persoon voor wie hij het voorlpig bewind doet.

PINTENS stelt dat de voorlopige bewindvoerder bekwaam blijft om schenkingen te ontvangen.

VAN GIJSEL zegt dat de voorlopige bewindvoerder geen schenkingen mag ontvangen die in verband staan met de uitoefening van zijn mandaat als bewindvoeder.

Zeker als het om een professioneel gaat die slechts kort vooraf de aanstelling als bewindvoerder de beschermde persoon leerder kennen.

Artikel 11 van het regelement van de Brusselse balie zou stellen dat een advocaat een schenking of een legaat moet weigeren, tenzij hij als voorlopige bewindvoeder is aangesteld voor iemand in zijn familie.

Er moet dus een feitelijke beoordeling zijn van de band tussen bewind en vrijgevigheid.

Besluit: voorzichtigheid geboden voor professionele bewindvoeders. Het is niet dat er een echte onbekwaamheid is, maar zomaar schekingen aanvaarden is zich toch in een grijze zone begeven.