law - custody - renumeration
Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

In 2008 is bij Kluwer een omvangrijk boek over voorlopig bewind verschenen.
Voorlopig bewind - Praktische handleiding
Een handig werkinstrument voor vrederechters en alle andere professionelen die ermee te maken hebben.

Auteur(s): V.Bertouille, K. Rotthier, E. Van den Eeden

Daarin vinden we onder andere:

DEEL 4. DE BESCHERMDE PERSOON 193

Hoofdstuk 4.
De bijzondere procedures inzake schenkingen, testamenten en huwelijkscontracten 215
1. Algemeen 215
2. De procedure 216
3. De beoordeling door de vrederechter van de schenking of de gift 217
4. De machtiging door de vrederechter van de testamentaire beschikking 219
5. De bekwaamheid tot ontvangen van de voorlopige bewindvoerder 221
6. De bekwaamheid van de beschermde persoon tot het afsluiten van een huwelijkscontract 222

Hoofdstuk 5.
De gevolgen van de rechtshandelingen gesteld door de beschermde persoon 225
1. Handelingen gesteld tijdens de periode van het voorlopige bewind 225
2. Handelingen gesteld na de indiening van het verzoekschrift tot aanstelling van de bewindvoerder,
en voor het vonnis tot aanstelling van de bewindvoerder 228
3. Handelingen gesteld voor de neerlegging van het verzoekschrift tot aanstelling van de
bewindvoerder 228

DEEL 5. DE VERTROUWENSPERSOON 231


DEEL 9. BIJLAGEN 335
BIBLIOGRAFIE 385
1. BOEKEN 385
2. TIJDSCHRIFTARTIKELS 391
TREFWOORDENREGISTER 395