De woonplaats van iemand die onder voogdij is geplaatst

Krachtens artikel 108 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek heeft diegene die onder voogdij is geplaatst zijn woonplaats bij zijn voogd.