Toezicht bij voorlopig bewind

Art. 488 bis C par. 3 BW
De voorlopige bewindvoerder zal een jaarverslag toezenden aan:

- De Vrederechter. De Vrederechter moet het jaarverslag nazien, maar hij mag zich niet inmengen met het beheer.

- De beschermde persoon. Het is de beschermde persoon toegelaten de voorlopige bewindvoerder aan te spreken inzake het gevoerde beheer van zijn vermogen.

- Een eventuele vertrouwenspersoon. Normaal is het de beschermde persoon zelf die zijn eigen belangen naziet. Is de beschermde persoon daartoe niet is staat dan kan een vertrouwenspersoon deze taak op zich nemen.