Belgisch Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK Ibis. - VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN TOEBEHOREND AAN EEN MEERDERJARIGE.

Dit hoofdstuk werd in het Burgerlijk wetboek ingevoerd in 1991

Art. 488bis. Ingevoegd bij W 18-07-1991, art. 3 tot 13

Tien jaar later werd dit artikel in verschillende malen herschreven: 2003, 2004, 2005.

 

2747.com / law / voogdijrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / voogdijrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht