Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Art. 488bis A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren,...

Art. 488bis B : Verklaring voorkeur voorlopig bewindvoerder. Verzoek tot aanwijzing.

Art. 488bis C : Aanwijzing van en aanvaarding door voorlopig bewindvoerder. Rekenschap.

Art. 488bis D : Einde aanstelling voorlopige bewindvoeder en vertrouwenspersoon.

Art. 488bis E : Bekendmaking in Belgisch Staatsblad en in bevolkingsregister

Art. 488bis F : Taak en bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder

Art. 488bis G : De verkoop van de roerende en onroerende goederen

Art. 488bis H : Bezoldiging. Schenkingen en testamenten. Huwelijksvoorwaarden.

Art. 488bis I : Handelingen in strijd met F zijn nietig.

Art. 488bis J : De vordering tot nietigverklaring

Art. 488bis K : Betekeningen en kennisgevingen

Art. 488bis integrale wettekst

Rechtsleer: 2007