Internationaal verdrag tot regeling van de voogdij van minderjarigen

Ondertekend te 's-Gravenhage op 12 juni 1902 en goedgekeurd bij W. 27 juni 1904 (B.S., 10 juli 1904). De Nederlandse tekst is een vertaling.

Artikel 1

De voogdij van eenen minderjarige wordt beheerscht door zijne nationale wet.

Rechtsleer

Artikel 2

nationality.be