Benoeming van een voogd

Het is de Vrederechter die een voogd benoemd.

In 2001 werd de wettelijke voogdij (van de langstlevende ouder) afgeschaft, aangezien de voogdij niet meer openvalt zolang er nog een ouder is.

Er bestaat een mogelijkheid voor de ouders om een voogd aan te wijzen in artikel 392 BW.

Minderjarigen 2007: topics - dialogen - clausules