Deontologische code voor notarissen

Hoofdstuk VII. Regeling van de conflicten

....
Artikel 33 anno 2006:

In geval van geschil met een cliënt inzake erelonen, wedden of aktekosten vraagt de notaris, alvorens zich tot de rechtbanken te richten, minstens een maand op voorhand het advies van zijn kamer.


Examenvraag 2002