Notarissen en Napoleon

Het is Napoleon die de notarissen een sterk statuut heeft gegeven in de zogenaamde ventosewet.

Zijn vader was immers een Franse notaris te Corsica.

Notarissen waren in die tijd niet erg betrouwbaar.

Napoleon heeft ook het Burgerlijk Wetboek tot stand gebracht.

Het Latijnse notariaat verschilt erg veel van de Angelsaksische notary public.