Notarissen en de Ventosewet

Ventose is een Latijnse term die gebruikt werd in de jaartelling zoals die in het Napoleontische Keizerrijk bestond.

Ventose komt overeen met het het jaar 1803 volgens de huidige kalender. In dat jaar werd de wetgeving met betrekking tot het statuut van notarissen in Belgie uitgevaardigd.

In de loop van de daaropvolgende eeuwen werd deze ventosewet af en toe licht gewijzigd, tot er in 1999 een grote herschrijving van de wet op het notarisambt is tot stand gekomen.