Notarissen

Het is Napoleon die de notarissen een sterk statuut heeft gegeven in de zogenaamde ventosewet.

In 1999 werd deze wet op het notarisambt grondig herschreven. Als gevolg daarvan werden in de jaren daarna vele deontologische regels in allerlei regels en reglementen gevat: notariele deontologie. Ook de notariele beroepsorganisatie is versterkt uit deze wetswijziging gekomen in de vorm van een nationale kamer van notarissen en een benoemingscommissie die de toegang tot het beroep regelt via examens. Of de notaris de vertrouwensman van de burger zal blijven, zal de toekomst aantonen.