notariele deontologie

Tuchstraffen


Deontologie heeft tot doel de integriteit van een bepaald beroepskorps te bewaren.

Overtredingen worden aangepakt met tuchtstraffen door een tuchoverheid.

Daarbij kan zich een probleem stellen met de rechten van verdediging van diegene die een tuchstraf wordt opgelegd. Hij heeft immers recht op een onafhankelijke rechter. Dit recht wordt iedereen gewaarborgd door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is duidelijk dat een tuchoverheid die deel uitmaakt van het beroepskorps niet onafhankelijk is. Vandaar dat er meer en meer mogelijkheden ontstaan om in beroep te gaan tegen een tuchstraf bij de gewone rechtbanken.

Tuchtstraffen hebben een ander doel en zijn anders van aard dat de strafrechtelijke of burgerechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken beroepsbeoefenaar.