Wat vastgoedbemiddeling betreft, heeft een deel van het groot publiek anno 2006 een groot wantrouwen tegenover de commerciele vastgoedmakelaar.

De overheid en de sector zelf doen al jaren inspanningen om de betrouwbaarheid van de vastgoedmakelaar te verhogen:

- Beroepsinstituut voor Vastgoedmekelaars (BIV)

- De toegang tot het beroep werd aan vereisten zoals een stage onderworpen.

Gedragscode voor vastgoedmakelaars (KB 2006)

- Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

Anno 2006 kan van de vastgoedmakelaars niet gezegd worden dat ze een sterk beroepskorps vormen met sterkte deontologische regels. Vastgoedmakelaars zijn eerder individuele commerciele ondernemingen.