Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Reglement van plichtenleer

Titel I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Algemene bepaling
Definities
De vastgoedmakelaar en zijn aansprakelijkheid : principes
De vastgoedmakelaar en het respect voor het privé-leven
De vastgoedmakelaar en zijn overeenkomsten
De vastgoedmakelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever
De vastgoedmakelaar - Informatieverstrekking over zijn vastgoedkantoor en de verhandelde of beheerde goederen, in het kader van de promotie of de uitoefening van zijn diensten
De vastgoedmakelaar in zijn relatie met zijn collega's
De vastgoedmakelaar, zijn honoraria en vergoedingen
De vastgoedmakelaar en de financiële bewegingen
De vastgoedmakelaar en de discretieplicht
De vastgoedmakelaar en zijn beroepsvervolmaking
Belangenconflicten - Onverenigbaarheden - Welvoeglijkheid
De vastgoedmakelaar en het Instituut