Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Reglement van plichtenleer

Titel II. - Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot de opdrachtgever

De informatieverstrekking over de goederen

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar in zijn relatie tot sommige derden en collega's

Honoraria

Diverse bepalingen