law - divorce - act

De wet Rolin

Wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is, (B.S.9 juli 1960)

Wet Rolin

Artikel 1

Ingeval van huwelijk tussen vreemdelingen wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, tenzij de nationale wet van de echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich ertegen verzet.

Artikel 2

Ingeval van huwelijk tussen personen van verschillende nationaliteit, van wie één Belg is, wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding beheerst door de Belgische wet.

Artikel 3

De gronden van echtscheiding worden bepaald volgens de Belgische wet.

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Rolin

Rolin is de familienaam van de bezieler van deze wet. Fait divers: Gustaaf Rolin (overleden in 1902) heeft zeer goed juridisch advies gegeven aan de monarchie van Thailand om Thailand onafhankelijk te houden. Een recentere telg uit de familie Rolin is Jacques Herbots.

Het probleem in 1960 was dat er heel wat Italianen naar Belgie geemigreerd waren, terwijl er in het Katholieke Italie (evenals het Katholieke Ierland) destijds nog steeds geen mogelijkheid was om uit de echt te scheiden. Indien de echtscheiding zou geregeld worden door de nationale wet, zouden heel wat koppels niet kunnen scheiden. Het is hier dat de wet Rolin in 1960 soelaas heeft gebracht.

De Wet Rolin werd opgeheven bij art. 139, 9° W. 16 juli 2004 (B.S., 27 juli 2004), met ingang van 1 oktober 2004 (art. 140). Dit was bij de invoering van het wetboek voor internationaal privaatrecht.

Wetboek van internationaal privaatrecht

Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht