law - divorce - act

Brussel II bis

27 november 2003 

Verordening 2201/2003/EG van de Raad

betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid,

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

(P.B., L. 338, 23 december 2003)

Inhoudstafel - Commentaar