Brussel II bis

Verordening 2201/2003/EG van de Raad van 27 november 2003

betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid,

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000


Commentaar

Brussel IIbis er er gekomen ter vervanging van Brussel II waarop veel kritiek was.

Om te komen tot Europese eenheid inzake bevoegdheid van rechtbanken en erkenning van uitspraken, heeft men reeds op 27 september 1968 een verdrag afgesloten. Dat was het EEX-Verdrag. Dat verdrag van 1968 werd in 1988 in Lugano aangepast.

In 2000 is men dan overgestapt op de techniek van Europese verordeningen.
Eerst was er Brussel I dat het EEX-verdrag grotendeels copieert.

In 2001 volgde Brussel II, specifiek voor de bevoegdheids- en tenuitvoerleggingskwesties in echtscheidingszaken.

Maar op Brussel II kwam veel kritiek en in 2003 werd vervangen het vervangen door Brussel II bis.