law - divorce - act : Brussel II bis

Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging
Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen van de afdelingen 1 en 2
....
Artikel 39 in januari 2009:
Certificaten betreffende beslissingen in huwelijkszaken en certificaten betreffende beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

Het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft op verzoek van een belanghebbende een certificaat af volgens het modelformulier in bijlage I (beslissingen in huwelijkszaken) of in bijlage II (beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid).


Verordening Brussel II bis van 27 november 2003 (P.B., L. 338, 23 december 2003)
Wettekst anno januari 2009: