law - divorce - act : Brussel II bis
Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging

AFDELING 5

Authentieke akten en overeenkomsten

Artikel 46 in januari 2009:

Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een lidstaat, en overeenkomsten tussen partijen, uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden erkend en uitvoerbaar gemaakt als beslissingen.Verordening Brussel II bis van 27 november 2003 (P.B., L. 338, 23 december 2003)
Wettekst anno januari 2009: