law - divorce - act : Brussel II bis

Hoofdstuk II. Bevoegdheid :
Afdeling 2. Ouderlijke verantwoordelijkheid
Artikel 8 in januari 2009:

Algemene bevoegdheid

1. Ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid zijn bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.

2. Het bepaalde in lid 1 geldt onder voorbehoud van de artikelen 9, 10 en 12.


Verordening Brussel II bis van 27 november 2003 (P.B., L. 338, 23 december 2003)