De leetijd en de echtscheiding

Echtscheiding bij onderlinge toestemming

Anno 1997 werd het ogenblik waarop echtgenoten bij onderlinge toestemming mogen scheiden verfijnder vastgelegd in de wet.

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht