Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

Art. 56 anno 2007:

Het recht van toepassing op de echtscheiding en op de scheiding van tafel en bed bepaalt met name:

....
3° de verplichting voor de echtgenoten om een overeenkomst te sluiten over de maatregelen betreffende de persoon, het onderhoud en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben;

...