Hof van Cassatie 15 mei 2006Rechtsleer

2006 : Het lot van tegenbrieven bij echtscheiding door onderlinge toestemming