Het lot van tegenbrieven bij echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2006


Er was een evolutie in de rechtspraak van de Hoven van Beroep om de bekrachtiging van deze tegenbrieven na de echtscheidingsprocedure te aanvaarden.

In het arrest van 15 mei 2006 heeft het Hof van Cassatie hieraan een halt toegeroepen: tegenbrieven van tijdens de echtscheidingsprocedure zijn absoluut nietig. Deze akkoorden zijn niet vatbaar voor bekrachtiging na de echtscheidingsprocedure.