Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Art. 1287. Regeling wederzijdse rechten

Art. 1288. Familiale overeenkomst

Art. 1288bis. Verzoekschrift

Art. 1288ter. Procureur des Konings

Art. 1289. Eerste verschijning

Art. 1289bis. Volmacht ter verschijning

Art. 1289ter. Advies procureur des Konings

Art. 1290. Bedenkingen en vermaningen van de rechter

Art. 1291. Volharding van de echtgenoten

Art. 1291bis

Art. 1292. Proces-verbaal door de griffier

Art. 1293. Wijziging van oorspronkelijke overeenkomsten

Art. 1294. Tweede verschijning

Art. 1294bis

Art. 1295. Proces-verbaal door de griffier

Art. 1296. Beschikking van de rechter

Art. 1297. Conclusie Procureur des Konings

Art. 1298. Behandeling hoger beroep

Art. 1299. Hoger beroep

Art. 1300. Hoger beroep

Art. 1301. Verzending aan de procureur-generaal bij het hof van beroep

Art. 1302.Cassatie

Art. 1303. Mededeling aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

Art. 1304 : Uitwerking tussen echtgenoten en tegenover derden

Wetsgeschiedenis