Een overeenkomst en de echtscheiding

Indien men uit de echt wilt scheiden bij onderlinge toestemming, is het vereist dat men op een aantal vlakken een duidelijke overeenkomst maakt. De wet legt op waarover de echtgenoten een overeenkomst moeten treffen om uit de echt te kunnen scheiden.

In ieder geval moet er een overeenkomst komen over het vermogen van de echtgenoten .

Indien er minderjarige kinderen zijn moet er een overeenkomst worden gemaakt over deze kinderen.

Al de overeenkomsten moeten nadien door de rechtbank goedgekeurd worden, op het ogenblik dat de rechtbank de echtscheidng bij onderlinge toestemmming uitspreekt.

Belgium

Zie ook: ECHTSCHEIDING - overeenstemming