Uitkering na echtscheiding door onderlinge toestemming in 2005

Het gaat hier om de onderhoudsvordering tussen ex-echtgenoten.

Conventioneel karakter

De overeengekomen uitkering is onveranderlijk.
De uitkering gaat niet over op de erfgenamen van de uitkeringsgerechtigde.
De uitkering gaat wel over op de erfgenamen van de uitkeringsplichtige. (art. 1122 BW)


Wilsgebreken
Hof van Cassatie, 16 juni 2000


Wijziging
Tijdens de echtscheidingsprocedure zijn tegenbrieven nietig. Hof van Beroep Brussel 9 mei 1997.
Na de echtscheiding kunnen de ex-echtgenoten met onderlinge toestemming hun overeenkomst wijzigen.