Overeenkomsten inzake alimentatieverstrekking in 2006

Onderhoudsbijdrage kinderen - Uitkering tussen echtgenoten
bij echtscheiding door onderlinge toestemming

Grondslagen
Conventioneel karakter - Wilsgebreken

Modaliteiten
Indexatie - Kapitalisatie

Wijzigingen
Tijdens de procedure - Na de procedure

Fiscaal statuut


Gedwongen tenuitvoerlegging