Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Artikel 301 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007:

§ 12. De rechtbank die een uitspraak doet inzake een uitkering tot levensonderhoud mag ambtshalve de voorlopige uitvoering van de beslissing bevelen.