De echtscheiding en onderhoudsgeld

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderhoudsgeld tussen de echtgenoten en het onderhoudsgeld dat eventueel voor kinderen wordt betaald. Het onderhoudsgeld voor de kinderen is vatbaar voor aanpassing ingeval van gewijzigde omstandigheden .

Wat het onderhoudsgeld tussen de echtgenoten ingeval van echtscheding bij onderlinge toestemming betreft dient met nadruk te worden beklemtoond dat het een definitieve regeling is waarop nooit meer kan worden teruggekomen onder de huidige stand van de wetgeving.

Wanneer we een echtscheidng op grond van feiten hebben, zal alleen een schuldige echtgenoot eventueel kunnen gedwongen worden om onderhoudsgeld te betalen. Ingeval van overspel over grove beledigingen is het vrij duidelijk wie de schuldige echtgenoot is, maar ook ingeval van feitelijke scheiding kan een schuldige echtgenoot worden aangeduid.

Op het examen werd over onderhoudsgeld volgende vraag gesteld .