law - divorce - appearance

Verschijning voor de rechter bij echtscheiding

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Bij een gewone EOT moet men steeds 2 keer voor de rechter verschijen. In principe gaat het 2 keer om een persoonlijke verschijning. De wetswijzinging van 2007 heeft daar niets aan gewijzigd. Artikel 1289 Ger.W. en artikel 1294 Ger.W. wijzigen daar niets aan.

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Maar inzake de echtscheiding op grond van bepaalde feiten zijn de zaken ernstig vereenvoudigd in 2007.  Het is niet langer vereist 2 jaar feitelijk gescheiden te leven om de echtscheiding tegen de partner te kunnen vorderen. En bovendien heeft de wetgever die liefst 1 enkele echtscheidingsprcedure had ingevoerd, de mogelijlheid gegeven binnen de echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten tot een onderling akkoord te komen. In het kader van deze procedurele weg is er een mogelijkheid om slechts 1 maal voor de rechter te hoeven verschijnen, want indien de echtgenoten steeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden wonen, zal krachtens het nieuwe artikel 1255 Ger.W. geen tweede verschijning meer vereist zijn.