law - divorce - bankaccount

Volgende tekts kan worden opgenomen in een overeenkomst echtscheiding bij onderlinge toestemming:

Financiële rekeningen
Partijen hebben geen gezamenlijke financiële rekeningen meer. Aan ieder van hen worden de rekeningen toegedeeld die thans op zijn of haar naam geopend zijn en ieder van hen is voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het debetsaldo van deze rekeningen.

Effecten en waarden
Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld. Zij bevestigen
in het bezit te zijn van hetgeen hen elk moet toekomen.